Hér má lesa ýmir gögn skólans s.s. skýrslur og áætlanir.

Ársskýrslur

Brúum bilið/Samstarfsverkefni leik- og grunnskóla í Grindavík

Gæðamatslisti Króks

Jafnréttisstefna Króks


Komdu út. Unnið 2018-2019.

Þróunarverkefni styrkt af Sprotasjóði. Markmið verkefnisins er að stuðla að jákvæðu og uppbyggjandi foreldrasamstarfi með velferð og vellíðan barna og fjölskyldna þeirra að leiðarljósi; að kynna útivist og samveru í náttúrunni sem valkost til að minnka streitu og auka vellíðan allra í fjölskyldunni; bjóða foreldrum að taka þátt í útinámi með börnum sínum á skólatíma og gefa þeim hugmyndir að útivist og samveru með börnum sínum í frítímum og að kynna fyrir fjölskyldum margþætta möguleika sem nánasta umhverfi bæjarins hefur upp á að bjóða og hvað er hægt að aðhafast þar.

Komdu út skýrsla 2018 - 2019


Hér og nú. Innleiðing núvitundar í leik-og grunnskóla Grindavíkur. Unnið 2016-2017.

Hér og nú skýrsla 2016-17

Þróunarverkefni styrkt af Forvarnarteymi Grindavíkur. Markmið verkefnisins er að skýra hlutverk, sýna lausnirnar og að fólk noti mismunandi verkefni eftir aðstæðum. Halda áfram því góða starfi sem unnið hefur verið í verkefninu HÉR OG NÚ og útvíkka það enn frekar með því að innleiða núvitund í leikskólana tvo, upp í miðstig grunnskólans og heimili nemenda. Markmið verkefnisins HÉR OG NÚ er að efla tilfinningalegt jafnvægi, jákvæða félagslega hegðun og vellíðan bæði nemenda og kennara með markvissum núvitundar æfingum.


Hér og nú. Núvitund sem leið til að efla tilfinningalegt jafnvægi, jákvæða hegðun og vellíðan nemenda og kennara í leik- og grunnskóla. Unnið 2015-2016:

http://www.sprotasjodur.is/static/files/heilsuleik...

Þróunarverkefni styrkt af Sprotasjóði. Markmið verkefnisins er að innleiða núvitund í leikskóla og yngstu bekki grunnskóla með það að markmiði að efla tilfinningalegt jafnvægi, jákvæða félagslega hegðun og vellíðan bæði nemenda og kennara.


Snemma beygist krókurinn" Úr stöðluðum kynjahlutverkum í kynjajafnrétti. Unnið 2014-2015:

http://www.sprotasjodur.is/static/files/heilsuleik...

Þróunarverkefni styrkt af Sprotasjóði. Markmiðið er því að gera starfsfólk leikskólans betur í stakk búið til að greina kynjamismun í orðræðu, námsaðferðum og -umhverfi leikskólans með öflugri fræðslu um stöðu kynjanna og hugmyndafræði um kyn, kyngervi og kynvitund. Að starfsfólki gefist tækifæri til að endurskoða viðteknar venjur og staðalmyndir kynjanna, setja upp kynjagleraugun og samþætta kynjasjónarmið í náms- og starfsumhverfi skólans. Með breyttum hugsanahætti og öflugri fræðslu starfsfólks er einnig markmiðið að afbyggja staðlaðar hugmyndir barnanna um kynin, opna fyrir þeim fleiri möguleika sem kynjahlutverk eiga það til að útiloka og um leið jafna stöðu stelpna og stráka. Sú leikni sem börn öðlast í markvissri jafnréttiskennslu mun undirbúa þau fyrir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi.


Ný hugsun í átt að betri framtíð – Námsmat í nýjum búningi. Unnið 2012-2013: http://www.sprotasjodur.is/static/files/skolaskrif...

Þróunarverkefni styrkt af Sprotasjóði: Tilgangur verkefnisins er að efla samstarf og samráð milli skóla í Grindavík og skapa sameiginlegan grundvöll í samræðu og hugmyndafræði varðandi menntun innan sveitarfélagsins þannig að það verði til sameiginleg sýn á nám og líðan barna þó svo að sérstaða hvers skóla sé virt.


GETA. Menntun til sjálfbærrar þróunar: Af reynslu átta íslenskra skóla 2008–2009: http://skrif.hi.is/geta/files/2008/05/reynsla_isle...

Rannsóknarverkefni sem skólinn tók þátt í. Markmið verkefnisins er annars vegar að efla rannsóknir á menntun til sjálfbærni og hins vegar að þróa leiðir til að efla slíka menntun á Íslandi. Rannsóknar- og þróunarhópurinn GETA er hópur háskólakennara, doktorsnema og meistaranema við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og kennaradeild Háskólann á Akureyri.

© 2016 - Karellen