Heilsuleikskólinn Krókur hefur reglulega tekið þátt í þróunarverkefnum og hér má sá skýrslur frá þeim.


BE-CHILD: Unnið 2019-2021

Ekki er komin út skýrsla

Þróunarverkefni styrkt af menntaáætlun Evrópusambandsins, Erasmus+. Verkefnið ber heitið Félagsleg hæfni leikskólabarna sem lykill að fullgildri þátttöku (BE-CHILD) og snýst um samstarf háskóla, rannsóknastofnana, leikskóla og kennara um þróun náms og kennslu í félagsfærni barna á aldrinum 0-6 ára. Háskóli Íslands leiðir verkefnið en auk Íslands eru Ítalía, Rúmenía, Búlgaría, Tékkland og Eistland. Jóhanna Einarsdóttir, prófessor í menntunarfræði ungra barna, stýrir verkefninu fyrir hönd Háskólans en auk hennar vinnur Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, lektor í leikskólafræði, að verkefninu. Kannaðir verða starfshættir í leikskólum og verða niðurstöðurnar nýttar til að þróa náms- og kennsluefni í félagsfærni fyrir leikskólakennara.


Komdu út. Unnið 2018-2019.

Komdu út skýrsla 2018 - 2019

Þróunarverkefni styrkt af Sprotasjóði. Markmið verkefnisins er að stuðla að jákvæðu og uppbyggjandi foreldrasamstarfi með velferð og vellíðan barna og fjölskyldna þeirra að leiðarljósi; að kynna útivist og samveru í náttúrunni sem valkost til að minnka streitu og auka vellíðan allra í fjölskyldunni; bjóða foreldrum að taka þátt í útinámi með börnum sínum á skólatíma og gefa þeim hugmyndir að útivist og samveru með börnum sínum í frítímum og að kynna fyrir fjölskyldum margþætta möguleika sem nánasta umhverfi bæjarins hefur upp á að bjóða og hvað er hægt að aðhafast þar.


Bio-Trio, 2018-2019.

Skólaárið 2018-2019 var Krókur þátttakandi í Erasmus+ verkefni ásamt tveimur skólum sem Skólar ehf reka. Verkefnið heitir Bio-Trio og er samstarf 6 stofnana frá Íslandi, Ungverjalandi, Rúmeníu og Slóvakíu. Markmið með verkefninu var að efla kennara í samskiptum og afrakstur verkefnisins var meðal annars bæklingur um snemmtæka íhlutun „Þroski barnsins: skref fyrir skref“, sjá á eftirfarandi vefslóð: https://issuu.com/zitamajor


BHRG. Unnið 2016-2018.

2016-2018 var Krókur þátttakandi í Erasmus+ verkefni ásamt fjórum skólum sem Skólar ehf reka. Verkefnið heitir Early intervention through physical activity and the BHRG model to promote future wellbeing of children, á Íslensku Um tengsl hreyfingar og þroska heila og taugakerfis með áherslu á snemmtæka íhlutun. Verkefninu var stjórnað af BHRG sem er Ungversk stofnun. Stofnunin vinnur með börnum á aldrinum 3 mánaða til 14 ára með þroskafrávik, námserfiðleika, hegðunarvanda eða skaða eftir slys og/eða sjúkdóma. Markmið verkefnisins var að mennta kennara til að framkvæma mat þar sem skoðaður er tauga-, skyn og hreyfiþroski barna, greina áskoranir og nýta markvissa hreyfiörvun sem snemmtæka íhlutun til að stuðla að bættum heila- og taugaþroska barna.

Heimasíða BHRG í Ungverjalandi: https://bhrg.hu/


Hér og nú. Innleiðing núvitundar í leik-og grunnskóla Grindavíkur. Unnið 2016-2017.

Hér og nú skýrsla 2016-17

Þróunarverkefni styrkt af Forvarnarteymi Grindavíkur. Markmið verkefnisins er að skýra hlutverk, sýna lausnirnar og að fólk noti mismunandi verkefni eftir aðstæðum. Halda áfram því góða starfi sem unnið hefur verið í verkefninu HÉR OG NÚ og útvíkka það enn frekar með því að innleiða núvitund í leikskólana tvo, upp í miðstig grunnskólans og heimili nemenda. Markmið verkefnisins HÉR OG NÚ er að efla tilfinningalegt jafnvægi, jákvæða félagslega hegðun og vellíðan bæði nemenda og kennara með markvissum núvitundar æfingum.


Hér og nú. Núvitund sem leið til að efla tilfinningalegt jafnvægi, jákvæða hegðun og vellíðan nemenda og kennara í leik- og grunnskóla. Unnið 2015-2016:

http://www.sprotasjodur.is/static/files/heilsuleik...

Þróunarverkefni styrkt af Sprotasjóði. Markmið verkefnisins er að innleiða núvitund í leikskóla og yngstu bekki grunnskóla með það að markmiði að efla tilfinningalegt jafnvægi, jákvæða félagslega hegðun og vellíðan bæði nemenda og kennara.


Snemma beygist krókurinn" Úr stöðluðum kynjahlutverkum í kynjajafnrétti. Unnið 2014-2015:

http://www.sprotasjodur.is/static/files/heilsuleik...

Þróunarverkefni styrkt af Sprotasjóði. Markmiðið er því að gera starfsfólk leikskólans betur í stakk búið til að greina kynjamismun í orðræðu, námsaðferðum og -umhverfi leikskólans með öflugri fræðslu um stöðu kynjanna og hugmyndafræði um kyn, kyngervi og kynvitund. Að starfsfólki gefist tækifæri til að endurskoða viðteknar venjur og staðalmyndir kynjanna, setja upp kynjagleraugun og samþætta kynjasjónarmið í náms- og starfsumhverfi skólans. Með breyttum hugsanahætti og öflugri fræðslu starfsfólks er einnig markmiðið að afbyggja staðlaðar hugmyndir barnanna um kynin, opna fyrir þeim fleiri möguleika sem kynjahlutverk eiga það til að útiloka og um leið jafna stöðu stelpna og stráka. Sú leikni sem börn öðlast í markvissri jafnréttiskennslu mun undirbúa þau fyrir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi.


Ný hugsun í átt að betri framtíð – Námsmat í nýjum búningi. Unnið 2012-2013: http://www.sprotasjodur.is/static/files/skolaskrif...

Þróunarverkefni styrkt af Sprotasjóði: Tilgangur verkefnisins er að efla samstarf og samráð milli skóla í Grindavík og skapa sameiginlegan grundvöll í samræðu og hugmyndafræði varðandi menntun innan sveitarfélagsins þannig að það verði til sameiginleg sýn á nám og líðan barna þó svo að sérstaða hvers skóla sé virt.


GETA. Menntun til sjálfbærrar þróunar: Af reynslu átta íslenskra skóla 2008–2009: http://skrif.hi.is/geta/files/2008/05/reynsla_isle...

Rannsóknarverkefni sem skólinn tók þátt í. Markmið verkefnisins er annars vegar að efla rannsóknir á menntun til sjálfbærni og hins vegar að þróa leiðir til að efla slíka menntun á Íslandi. Rannsóknar- og þróunarhópurinn GETA er hópur háskólakennara, doktorsnema og meistaranema við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og kennaradeild Háskólann á Akureyri.

© 2016 - Karellen